Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen

Här finns KTH:s handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen. Handlingsplanen beskriver åtgärder, beslutsfattare, ansvarig chef i linjeorganisationen, resurser och när åtgärderna senast ska vara genomförda och hur beslut om åtgärderna ska kommuniceras.

Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025 (pdf 273 kB)

Styrdokument för KTH:s universitetsövergripande hållbarhetsmål .

Kontakt

KTH Sustainability Office ansvarar centralt för att stödja genomförandet av åtgärderna samt löpande under året följa upp och vid behov revidera handlingsplanen. Det sker i samverkan med beslutsfattare och ansvariga funktioner inom KTH.

Fastighetsavdelningen