Till innehåll på sidan

Planer

Planeringsförutsättningar (universitetsstyrelsens beslut)

Planeringsförutsättningar innehåller anvisningar inför arbetet med verksamhetsplanering och budget inför kommande år. Dokumentet ger de övergripande förutsättningarna för utbildningens dimensionering, rektors fördelning av medel till skolorna, ramar för det gemensamma verksamhetsstödet samt villkor för fördelning av vissa KTH-gemensamma kostnader.

2020

Övergripande planeringsförutsättningarinför år 2021 vid KTH (pdf 745 kB)

2019

Övergripande planeringsförutsättningarinför år 2020 vid KTH (pdf 366 kB)

2018

Övergripande planeringsförutsättningarinför år 2019 vid KTH (pdf 629 kB)

Verksamhetsplan för KTH (rektors beslut)

Verksamhetsplanen är rektors operativa dokument för tilldelning av medel och uppdrag till KTH:s skolor och förvaltning och ska utgöra underlag för vidare planering av verksamheten där.

2021

Verksamhetsplan för KTH år 2021 (pdf 589 kB) . Bilagorna 1-3 (pdf 1,3 MB) .

2020

Verksamhetsplan för KTH år 2020 (pdf 1,6 MB)

2019

Verksamhetsplan för KTH år 2019 (pdf 629 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-10