Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Strategi för deltagande i Horisont Europa

Rektor har beslutat om en strategi som anger övergripande mål, principer och ett antal insatser som ska genomföras för att stärka verksamheten och uppnå KTH:s ambitioner i Horisont Europa.

Strategi för deltagande i Horisont Europa 2021-2027 (pdf 405 kB)

Kontakt

Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är avdelningen för forskningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet och vicerektor för forskning.

  Avdelningen för forskningsstöd