Till innehåll på sidan

Planeringsförutsättningar

Styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan beslutar om övergripande ramar inför universitetets arbete med verksamhetsplanering och budget inför kommande kalenderår. Styrelsens beslut benämns "Planeringsförutsättningar". I beslutet ingår de övergripande ramarna för utbildningens dimensionering, ramar för rektors fördelning av medel till skolorna, ramar för det gemensamma verksamhetsstödet samt villkor för fördelning av vissa KTH-gemensamma kostnader.

Innehållsansvarig:styrdokument@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-04