Till innehåll på sidan

Planeringsförutsättningar

Styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan beslutar om övergripande ramar inför universitetets arbete med verksamhetsplanering och budget kommande år. Styrelsens beslut benämns "Planeringsförutsättningar". Det inbegriper övergripande ramar för anslagen till KTH och utbildningens dimensionering samt inriktning för stödverksamheten, lokalkostnader och utveckling av myndighetskapitalet.

Innehållsansvarig:styrdokument@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-06-29