Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningarna innehåller universitetsstyrelsens beslut om ramar för verksamhetsplanering och budget för det kommande året. Det inbegriper ramar för anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och forskarutbildning. Beslutet innehåller även kostnadsramar för verksamhetsstödet samt för lokaler och IT, inklusive investeringsramar. I planeringsförutsättningarna anges även prognoser för de två efterföljande åren.