Till innehåll på sidan

Mål för verksamheten

Vision 2027 (universitetsstyrelsens beslut)

Visionen utgör underlag och stöd för beslut på lång sikt. Visionen fastställdes av KTH:s styrelse den 15 december 2011. Beslutet föregicks av en öppen process som involverade ett stort antal personer inom och utom KTH.

Vision 2027 (pdf 126 kB)

Tillgängligt format på innehållet i Vision 2027

Utvecklingsplan 2018-2023 (universitetsstyrelsens beslut)

Unversitetsstyrelsens utvecklingsplan visar på riktningen för KTH för de kommande åren.

Fokus, vägval och riktning. Det är avgörande ingredienser i KTH:s utvecklingsplan som ska vara vägledande för vårt arbete under de kommande sex åren. Utvecklingsplanen är ett dokument att återkomma till och luta sig mot och som svarar på frågorna vad är, vad vill och vart ska KTH.

Fokus för KTH är att bli än mer konkurrenskraftigt internationellt och både utveckla delvis nya områden samtidigt som områden som vi redan i dag arbetar med, behöver ta ytterligare kliv framåt. I vår strävan mot ett ledande, integrerat, synligt, öppet, mer digitalt, mer hållbart, mer internationellt och mer jämställt KTH, som beskrivs mer ingående i utvecklingsplanen, kan alla som har sin vardag på KTH vara delaktiga.

Utvecklingsplanen konkretiseras sedan i årliga verksamhetsplaner.

Utvecklingsplan 2018-2023 (PDF 1,4 MB)

Tillgängligt format på innehållet i Utvecklingsplan 2018-2023

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27