Till innehåll på sidan

Utbildning, forskning och samverkan

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Studenter som utbildas på KTH kan i sin yrkesverksamhet bidra till att minska (eller öka) miljöpåverkan och på motsvarande sätt kan resultaten av vår forskning bidra till minskad (eller ökad) miljöpåverkan. KTH:s utbildning, forskning och samverkan har sannolikt större miljöpåverkan än vår energiförbrukning eller avfallsgenerering, så det är därför viktigt att också få med dessa områden i vårt miljöledningssystem.

Om du vill veta mer om vad KTH gör inom utbildning, forskning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling kan du läsa mer på KTH:s externa webbplats.

Till KTH:s externa webbplats

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-30