Miljöarbetet på KTH:s skolor och UF

Miljöarbetet på skolorna/UF drivs av miljöombud tillsammans med lokala ledningen. Utifrån de övergripande miljömålen upprättar alla skolor/UF detaljerade miljömål och handlingsprogram. Lokala rutiner tas också fram inom de områden som behöver styras mer i detalj.

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?
Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Rapportera avvikelse eller förslag mm här

Här hittar du skolornas/UF:s egna sidor om miljöarbetet i den egna verksamheten. Här beskrivs de lokala miljörganisationerna, detaljerade miljömål och lokala rutiner.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp