Miljöarbetet på KTH:s skolor och UF

Miljöarbetet på skolorna/UF drivs av miljöombud tillsammans med lokala ledningen. Utifrån de övergripande Hållbarhetsmålen upprättar skolor/UF mål och handlingsprogram. Lokala rutiner tas också fram inom de områden som behöver styras mer i detalj.

Skolomorganisationen och KTH:s miljöledningssystemet

Skolomorganisationen kräver en del systemförändringar i KTH:s administrativa stödsystem samt för andra system som använder dess data eller på andra sätt påverkas av omorganisationen.

Omläggningen inom miljöledningssytemet är komplex och arbetet är pågående. Uppdateringar kommer löpande under våren 2018.

Vid frågor kontakta: kth-miljo@kth.se

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?
Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Rapportera avvikelse eller förslag mm här

Här hittar du skolornas/UF:s egna sidor om miljöarbetet i den egna verksamheten. Här beskrivs de lokala miljörganisationerna, miljömål och lokala rutiner.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp