Till innehåll på sidan

Miljö- och hållbarhetsarbetet på KTH:s skolor och GVS

Här hittar du länkar till skolornas och GVS:s sidor om deras miljö- och hållbarhetsarbete inklusive årscykeln för miljöledningssystemet, hållbarhetsmål och lokala rutiner. Arbetet på skolorna och GVS drivs tillsammans med KTH Sustainability Office. Det sker i samverkan med den lokala ledningen och ansvariga funktioner.

Utifrån de övergripande hållbarhetsmålen och tillhörande handlingsplan, upprättar skolor och GVS egna handlingsplaner för att nå målen. På skolorna och GVS finns det lokalt upprättade rutiner anpassade till den egna verksamheten.

Hur kan KTH bli hållbart?

Välkommen att skicka in miljöavvikelser, idéer och förbättringsförslag för ett hållbart KTH

Har du idéer eller förbättringsförslag angående KTH:s arbete med hållbar utveckling? Eller har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?

Rapportera avvikelse eller förslag mm här

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-23