Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljö- och hållbarhetsarbetet på KTH:s skolor och VS

Här hittar du länkar till skolornas och VS:s sidor om deras miljö- och hållbarhetsarbete inklusive årscykeln för miljöledningssystemet, hållbarhetsmål och lokala rutiner. Arbetet på skolorna och VS drivs tillsammans med KTH Sustainability Office. Det sker i samverkan med den lokala ledningen och ansvariga funktioner.

Utifrån de övergripande hållbarhetsmålen och tillhörande handlingsplan, upprättar skolor och VS egna handlingsplaner för att nå målen. På skolorna och VS finns det lokalt upprättade rutiner anpassade till den egna verksamheten.

Välkommen att skicka in miljöavvikelser, idéer och förbättringsförslag för ett hållbart KTH

Har du idéer eller förbättringsförslag angående KTH:s arbete med hållbar utveckling? Eller har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?