Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljö- och hållbarhetsarbete på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Här finns information om Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads (ABE) miljö- och hållbarhetsarbete den egna verksamheten. I enlighet med ISO 14001:2015 och utifrån KTH:s övergripande hållbarhetsmål upprättar skolan specifik handlingsplan för hållbarhetsmålen. Lokala rutiner finns inom områden med behov av detaljstyrning.

Miljö- och hållbarhetsarbete på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Miljö och hållbarhetsarbetet på KTH drivs centralt av KTH Sustainability Office i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för Verksamhetsstöd (VS).

På ABE-skolan har skolchefen det övergripande ansvaret för att skolan har en organisation som säkerställer ett systematiskt miljöledningsarbete i enlighet med ISO 14001:2015 och KTH:s verksamhetsmål inom miljö och hållbar utveckling. Arbetet samordnas i samarbete med skolans administrativa chef.

Ett lyckat miljö- och hållbarhetsarbete på KTH är beroende av att samtliga medarbetare är engagerade och aktiva i arbetet. Alla ska känna till KTH:s policy för hållbar utveckling och hållbarhetsmålen och veta vilka rutiner de berörs av i sitt dagliga arbete.

Kontaktperson för ABE-skolans miljöarbete