Ledningens genomgång på ABE

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet genomförs två gånger per år. På ledningens genomgång tar ledningen ställning till hur systemet fungerar, uppföljning av hållbarhetsmålen, behov av förbättringar samt om resurserna är tillräckliga.

KTH:s högsta ledningens genomgång

Högsta ledningen ska utvärdera miljöledningssystemet minst en gång per år för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingen ska identifiera möjligheter till förbättringar och behovet av ändringar i miljöledningssystemet.

Läs mer om högsta ledningens genomgång

Ledningens genomgång genomförs på ABE-skolan en gång under våren och en gång under hösten varje år.

Protokoll ledningens genomgång 20200401 (pdf 237 kB)

Protokoll från ledningens genomgång på ABE

Protokoll Ledningens genomgång 191120 (pdf 2,2 MB)

Protokoll Ledningens genomgång 190313 (pdf 1,9 MB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-07-21