Till innehåll på sidan

Ledningens genomgång på ABE

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet genomförs två gånger per år. På ledningens genomgång tar ledningen ställning till hur systemet fungerar, uppföljning av hållbarhetsmålen, behov av förbättringar samt om resurserna är tillräckliga.

KTH:s högsta ledningens genomgång

Högsta ledningen ska utvärdera miljöledningssystemet minst en gång per år för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingen ska identifiera möjligheter till förbättringar och behovet av ändringar i miljöledningssystemet.

Läs mer om högsta ledningens genomgång

Ledningens genomgång genomförs på ABE-skolan en gång under våren och en gång under hösten varje år.

Protokoll från ledningens genomgång på ABE

Protokoll ledningens genomgång 20210317 (pdf 250 kB)

Protokoll ledningens genomgång 20201118 (pdf 288 kB)

För tidigare protokoll, kontakta ledningsstod-kansli@abe.kth.se

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-21