Ledningens genomgång på ABE

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet genomförs två gånger per år. På ledningens genomgång tar ledningen ställning till hur systemet fungerar, uppföljning av hållbarhetsmålen, behov av förbättringar samt om resurserna är tillräckliga.

KTH:s högsta ledningens genomgång

Högsta ledningen ska utvärdera miljöledningssystemet minst en gång per år för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingen ska identifiera möjligheter till förbättringar och behovet av ändringar i miljöledningssystemet.

Läs mer om högsta ledningens genomgång

Ledningens genomgång genomförs på ABE-skolan en gång under våren och en gång under hösten varje år.

Protokoll från ledningens genomgång på ABE

Protokoll Ledningens genomgång 191120 (pdf 2,2 MB)

Protokoll Ledningens genomgång 190313 (pdf 1,9 MB)

Protokoll Ledningens genomgång 181126 (pdf 1,3 MB)

Protokoll Ledningens genomgång 180321 (pdf 2,7 MB)

Protokoll Ledningens genomgång 171207 (pdf 2,5 MB)

Protokoll Ledningens genomgång 170322 (pdf 2,7 MB)

Protokoll Ledningens genomgång 161027 (pdf 183 kB)

Protokoll Ledningens genomgång 160405 (pdf 2,2 MB)

Protokoll Ledningens genomgång 150922 (pdf 2,7 MB)

Protokoll Ledningens genomgång 150310 (pdf 2,2 MB)

Protokoll Ledningens genomgång 140923 (pdf 2,2 MB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-13