Till innehåll på sidan

KTH övergripande redovisningar och rapporter

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. Arbetet med hållbarhetsmålen föjls därför upp varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda. Här finns länkar till KTH:s hållbarhetsredovsningar och årliga rapport till Naturvårdsverket.

Hållbarhetsredovisning

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. Organisationen ska också kunna visa arbete med att uppnå hållbarhetsmålen går framåt. Arbetet med hållbarhetsmålen föjls därför upp varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda.

Hållbarhetsredovisning - Uppföljning av KTH:s övergripande hållbarhetsmål

Naturvårdsverkets rapport

Varje år rapporterar statliga myndigheter sitt miljöarbete till Naturvårdsverket som sammanställer och rankar myndigheternas resultat. Nedan finner du länkar till KTH:s redovisning samt Naturvårdsverkets rapporter som sammanfattar de statliga myndigheternas årliga redovisningar.

Naturvårdsverkets rapporter

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-01