Till innehåll på sidan

Rapport till Naturvårdsverket

Varje år rapporterar statliga myndigheter sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket som sammanställer resultat. Nedan finner du länkar till KTH:s redovisning till Naturvårdsverket samt Naturvårdsverkets sammanfattande redovisningen av miljöledning i staten.

Den årliga rapporten till Naturvårdsverket redogör för vilka åtgärder som KTH har gjort för att nå samtliga beslutade hållbarhetsmål  och redovisar hur det går för att uppnå målen.

Dessutom en fördjupande uppföljning görs för följande områdena:

  • Tjänsteresor (kg CO2, antal resfria möten)
  • Energianvändning (kWh, andel förnybar energi)
  • Upphandling (Andel upphandlingar samt ekonomiskt värde av upphandlingar och avrop där miljökrav ställts)
  • IT-anskaffning (Andel IT-anskaffningar samt ekonomiskt värde där miljökrav ställts, samt energiåtgång relaterat till IT).

För rapporter från tidigare år, kontakta KTH Sustainability Office, kth-miljo@kth.se 

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-23