Till innehåll på sidan

Miljörevision och revisionsrapporter

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. Organisationen ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet granskas därför varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda och detta kallas revision.

Extern miljörevision 2022, 6-7 april

Den 6-7 april får KTH besök av det externa certifieringsorgan Qvalify. Syftet med revisionen är att säkerställa att miljöledningssystemet underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta verksamhetens mål. Alla skolor GVS och KTH:s ledning kommer få besök. Fokusområden för årets granskning är bland annat KTH:s hållbarhetsmål, omvärlds- och intressentanalys, risker och möjligheter, efterlevnad av bindande krav och ledningens genomgång.

De medarbetare och chefer som är berörda av revisionen kommer att bli kontaktade inom kort. För mer information kontakta kth-miljo@kth.se

Resultat 2021 miljörevisionen

Under april genomfördes den årliga extern miljörevisionen med bra resultat. I år var det också en revision för omcertifiering, som sker vart tredje år. Kontakta kth-miljo@kth.se  för att få tag i rapporten i sin helhet

Intern miljörevision

Interna miljörevisionerna genomförs varje höst på KTH. Interna revisorer är medarbetare hos KTH Sustainability Office samt miljökonsulter. Revisionsbesöken består av intervjuer med utvalda nyckelpersoner och besök i labb eller andra lokaler. En revisionsrapport med eventuella avvikelser och förbättringsförslag skickas efter revisionen till berörda.
Nedanstående rapporter är en sammafattning av resultatet från genomförda revisioner på skolor, GVS och högsta ledningen på KTH.

Rapporter interna miljörevisioner

2021 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 269 kB)

2020 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 331 kB)

För revisionsrapporter från tidigare år, kontakta KTH Sustainability Office, kth-miljo@kth.se

Extern miljörevision

Externa miljörevisioner genomförs varje år under våren av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vart tredje år görs en mer omfattande revision, en så kallad omcertifiering, som omfattar hela KTH. Övriga år görs mindre omfattande revisioner. Certifieringsrevisionen genomfördes i april 2015. Omcertifiering genomfördes senast i april 2021.

Rapporter externa miljörevisioner för hela KTH

2021 - Extern miljörevisionsrapport (pdf 299 kB)

2020 - Extern miljörevisionsrapport (pdf 256 kB)

För revisionsrapporter från tidigare år, kontakta KTH Sustainability office, kth-miljo@kth.se