Till innehåll på sidan

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning KTH:s övergripande hållbarhetsmål.

Här finns uppföljning av KTH:s övergripande mål med resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå målen.

Redovisning KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2020 (pdf 592 kB) (pdf 255 kB)

Redovisning KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2019 (pdf 592 kB)

Redovisning KTHs övergripande hållbarhetsmål 2018 (pdf 768 kB)

För tidigare redovisningar, kontakta kth-miljo@kth.se  

KTH Globala mål för hållbar utveckling rapport

Se den engelska versionen av denna sida  för rapport om KTH och de globala målen för hållbar utveckling.