Till innehåll på sidan

Hållbarhetsredovisningar

Här hittar du hållbarhetsredovisningar: KTH:s övergripande hållbarhetsmål, KTH Globala mål för hållbar utveckling rapport samt KTH:s koldioxidavtryck 2015 och 2019.

KTH och FN:s globala mål för hållbar utveckling rapport

Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (SDGs) är en internationell uppröp att tackla de mest angelägna utmaningarna som världen och mänskligheten står inför. KTH har en viktig roll i att nå dessa mål.

Sustainable Development goals logo

Vår impact mot FN:s SDGs rankas bland de 50 bästa i världen av Times Higher Education University Impact Rankings 2022. Det är genom utbildning, forskning, samverkan och campusverksamhet att vi främst tackla de globala målen.

Se den engelska versionen av denna sida  för rapport om KTH och de globala målen för hållbar utveckling.

Indikatorer för hållbar utveckling

KTH har övergripande hållbarhetsmål. Arbetet mot dessa följs upp varje år med hjälp av ett antal indikatorer och nyckelord.

Uppföljning av KTH:s övergripande hållbarhetsmål

Här finns uppföljning av KTH:s övergripande mål med resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå målen.

Redovisning KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2021 (pdf 1,8 MB)

Redovisning KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2020 (pdf 592 kB) (pdf 255 kB)

Redovisning KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2019 (pdf 592 kB)

Redovisning KTHs övergripande hållbarhetsmål 2018 (pdf 768 kB)

För tidigare redovisningar, kontakta kth-miljo@kth.se  

KTH:s koldioxidavtryck 2015 och 2019

I KTH:s koldioxidavtryck 2015 och 2019 enligt Greenhouse Gas Protocol (pdf 2,0 MB) presenteras KTH Kungliga Tekniska Högskolans koldioxidavtryck, inklusive en beskrivning av metodiken och de antaganden som gjorts. Rapporten innehåller även en analys av resultaten i förhållande till KTH:s klimatmål och potentialen för framtida utsläppsminskningar.