Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet

KTH:s ledning, skolorna och VS ledningsgrupp genomför en uppföljning av miljöledningssystemet två gånger per år. Det inkluderar arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål och klimatmål samt genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen.

I samband med uppföljningen utvärderar ledningen hur systemet fungerar, identifierar behov av förbättringar, beslutar om åtgärder och fördelning av resurser.

Tidpunkten för mötena är i mars/april under våren och på hösten under november/december, efter att den interna miljörevisionen genomförts.

Ledningens genomgång på KTH:s skolor och VS

KTH:s skolor liksom Verksamhetsstöd har sin egen Ledningens genomgång. 

ABE

CBH

EECS

ITM

SCI

VS

Protokoll från ledningens genomgång KTH:s ledning

vt 2024 "Ledningens genomgång" KTH:s ledning (pdf 1,8 MB)

​ht 2023 "Ledningens genomgång" KTH:s ledning (pdf 1,0 MB)

​vt 2023 "Ledningens genomgång" KTH:s ledning (pdf 1,6 MB)

ht 2022 "Ledningens genomgång" KTH:s ledning (pdf 1,6 MB)

vt 2022 "Ledningens genomgång" KTH:s ledning (pdf 1,4 MB)

ht 2021 "Ledningens genomgång" KTH:s ledning (pdf 1,2 MB)

vt 2021 "Ledningens genomgång" KTH:s ledning (pdf 137 kB)

För tidigare protokoll, kontakta KTH Sustainability Office: kth-miljo@kth.se

VAD SÄGER ISO14001?

Ledningens genomgång

Högsta ledningen ska utvärdera miljöledningssystemet minst en gång per år för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingen ska identifiera möjligheter till förbättringar och behovet av ändringar i miljöledningssystemet. Underlag för ledningens genomgång innefattar bland annat:

  • Resultat från interna revisioner
  • Utvärdering av att KTH följer lagar och andra bindande krav
  • Uppfyllande av KTH:s hållbarhetsmål
  • Klagomål, frågor, relevant kommunikation från intressenter