Till innehåll på sidan

Miljörevisionsrapport ABE

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. ABE ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet granskas därför varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda och detta kallas revision.

Intern miljörevision

Interna miljörevisionerna genomförs varje höst på KTH och omfattar samtliga skolor, GVS och KTH centralt. Interna revisorer är medarbetare i KTH Sustainability Office samt miljökonsulter. Revisionsbesöken består av intervjuer med nyckelpersoner (t.ex. skolchef, administrativ chef och inköpare) och besök i labb eller andra lokaler. En revisionsrapport med eventuella avvikelser och förbättringsförslag skickas efter revisionen.

Rapport senaste interna miljörevisionen

2020 Intern miljörevisionsrapport ABE (pdf 179 kB)

För revisionsrapporter från tidigare år, kontakta ledningsstod-kansli@abe.kth.se

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-02-09