Till innehåll på sidan

Miljörevisionsrapport ABE

Revision genomförs årligen för att identifiera förbätttringsområden och för att säkerställa att verksamheten lever upp till miljöledningsstandarden ISO
14001:2015 samt Förordning (2009:907) miljöledning i statliga myndigheter.

Intern miljörevision

Interna miljörevisioner genomförs varje höst på KTH och omfattar samtliga skolor, GVS och KTH:s ledning. Interna revisorer är medarbetare på KTH Sustainability Office samt miljökonsulter. Revisionsbesöken består av intervjuer med nyckelfunktioner (t.ex. skolchef, administrativ chef eller inköpare) och besök i labb eller andra lokaler. En revisionsrapport med eventuella avvikelser och förbättringsförslag skickas till berörda efter revisionen.

Vid revisionen 2021 upprättades en gemensam revisionsrapport för skolorna och GVS eftersom ansvariga funktioner deltog på de olika revisionspassen tillsammans.

Rapport senaste interna miljörevisionen

2021 Intern miljörevisionsrapport ABE (pdf 269 kB)

2020 Intern miljörevisionsrapport ABE (pdf 179 kB)

För revisionsrapporter från tidigare år, kontakta ledningsstod-kansli@abe.kth.se

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-28