Miljörevisionsrapport ABE

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. ABE ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet granskas därför varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda och detta kallas revision.

Intern miljörevision

Interna miljörevisioner genomförs varje höst på KTH och omfattar samtliga skolor, GVS och KTH centralt. Interna revisorer är medarbeterare från KTH Sustainability Office samt miljökonsulter. Revisionsbesöken består av intervjuer med nyckelpersoner (t.ex. skolchef, administrativ chef och inköpare) och besök i labb eller andra lokaler. En revisionsrapport med eventuella avvikelser skickas efter revisonen.

Rapporter interna miljörevisioner

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-07-21