Till innehåll på sidan

Årscykel miljöledningssystem

Årscykeln innehåller information om årets viktiga hållpunkter för systematiska miljöledningsarbetet. Den beskriver, månad för månad, de aktiviteter som ska genomföras övergripande och på lokal nivå hos skolorna och det gemensamma verksamhetstödet (GVS).

ABE-skolans miljöledningssystem enligt miljöledningsförordningen och enligt ISO 14001: 2015

Denna årsplanering sammanfattar de årliga aktiviteter som genomförs övergripande och på skolnivå för att upprätthålla och utveckla miljöledningssystemet och genomföra arbetet för att nå KTH:s hållbarhetsmål.

I det gemensamma verksamhetsstödets lokala rutiner kan ytterligare datum förekomma. Administrativ chef på skolan ansvarar för att olika funktioner utses för genomförande av nedanstående aktiviteter. Dokumentation förvaras i KTH Box. Kontaktpersonen från KTH SO är ett stöd i arbetet med att upprätthålla och utveckla miljöledningssystemet och ett stöd i arbete med att nå hållbarhetsmålen.

Årscykel miljöledningssystem ABE

Januari - februari

 • KTH SO redovisar KTH:s miljöledningsarbete till Naturvårdsverket och till Utbildningsdepartementet den 22 februari.
 • KTH SO redovisar arbetet med hållbar utveckling i utvecklingsplanen till universitetsstyrelsen.
 • Skolan genomför inventering av kemikalier i KLARA, senast genomförd 28 feb.
 • Skolan genomför med stöd av kontaktperson från KTH SO en genomgång av lagbevakningssystemet, senast genomförd 28 feb.

Mars

 • I skolans ledningsråd genomförs ledningens genomgång och uppföljning av miljöledningssystemet och arbetet med att nå hållbarhetsmålen den 17 mars kl 14.00-15.30 2021.
 • Förberedelser sker inför den externa miljörevisionen.
 • Skolan rapporterar årsförbrukning av organiska lösningsmedel till KTH SO senast 30 mars. KTH SO sammanställer och rapporterar till Miljöförvaltningen, senast 31 mars.

April

 • Rektor genomför ledningens genomgång av miljöledningssystemet och arbetet med att nå hållbarhetsmålen. 
 • Skolan genomför omvärlds-, intressent-, möjlighets- och riskanalys 14 april kl 14.00-15.00 2021.
 • Extern miljörevision genomförs 6-7 april 2022.
 • Skolan genomför kvalitetsdialogen inom hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan 26 april 2021. 
 • Skolan påbörjar arbetet med budget- och verksamhetsplanering inför 2023.

Maj

 • KTH SO publicerar en hållbarhetsredovisning.
 • Rektor genomför dialog med samtliga skolor utifrån KTH:s verksamhetsplan 2022.
 • Skolan redovisar åtgärder för hantering av avvikelser och förbättringsförslag från extern miljörevision till KTH SO, senast 30 maj.

Juni

 • KTH SO redovisar till det externa revisionsbolaget avvikelser senast den 30 juni.
 • KTH SO redovisar fördjupad rapport av hållbar utveckling till universitetsstyrelsen.

Augusti

 • Skolan fortsätter arbetet med VP-planering för hållbarhetsarbetet genom att ta fram handlingsplaner och verksamhetsplaner för 2022.

September och oktober

 • I rektors strategiska råd genomförs centralt omvärlds-, intressent-, möjlighets- och riskanalys inför VP planering 2022.
 • Rektor genomför skoldialog.
 • Skolan gör en översyn av att rutiner och information på intranätet är aktuell.
 • Intern miljörevision genomförs av verksamheten 28 oktober.

November och december

 • Skolan genomför ledningens genomgång och uppföljning 24 november kl 14.00-15.30.
 • KTH:s verksamhetsplan och skolornas/GVS verksamhetsplaner för 2022 fastställs.
 • Ledningens genomgång genomförs med rektor, senast 15 dec. 
 • KTH SO redovisar 2020 års miljö- och hållbarhetsarbete till THE rankingen.

Senast ändrad: 2021-09-08

Ändrat av: Åsa Falck, KTH Sustainability office, asafalck@kth.se

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-08