Till innehåll på sidan

Miljö- och hållbarhetsarbete på Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Här finns information om SCI:s miljö- och hållbarhetsarbete i den egna verksamheten. I enlighet med ISO 14001:2015 och utifrån KTH:s övergripande hållbarhetsmål upprättar skolan specifika mål och handlingsprogram. Lokala rutiner finns inom områden med behov av detaljstyrning. Mål, handlingsplan, rutiner och annan relevant dokumentation för SCI-skolan finns att hitta på denna sida.

Miljö- och hållbarhetsarbete på Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Miljö och hållbarhetsarbetet på KTH drivs centralt av KTH Sustainability Office i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för Verksamhetsstöd (VS).

På SCI-skolan har skolchefen det övergripande ansvaret för att skolan har en organisation som säkerställer ett systematiskt miljöledningsarbete i enlighet med ISO 14001:2015 och KTH:s verksamhetsmål inom miljö och hållbar utveckling. Arbetet samordnas i samarbete med skolans administrativa chef.

Ett lyckat miljö- och hållbarhetsarbete på KTH är beroende av att samtliga medarbetare är engagerade och aktiva i arbetet. Alla ska känna till KTH:s policy för hållbar utveckling och hållbarhetsmålen och veta vilka rutiner de berörs av i sitt dagliga arbete.

Kontaktperson för SCI:s miljö- och hållbarhetsarbete

På skolan:
Erik Edstam
edstam@kth.se

På KTH Sustainbility office:
Felicia Widing
feliciaw@kth.se

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-21