Till innehåll på sidan

Ledningens genomgång på SCI

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet genomförs två gånger per år. På ledningens genomgång tar skolans ledning ställning till hur systemet fungerar, uppföljning av hållbarhetsmålen, behov av förbättringar samt om resurserna är tillräckliga.

KTH:s lednings "ledningens genomgång"

KTH:s ledning ska utvärdera miljöledningssystemet minst en gång per år för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingen ska identifiera möjligheter till förbättringar och behovet av ändringar i miljöledningssystemet.

Läs mer om KTH:s lednings "ledningens genomgång"

Ledningens genomgång genomförs på SCI-skolan en gång under våren och en gång under hösten varje år.

Protokoll från ledningens genomgång:

Protokoll Ledningens genomgång 2022-03-08 (pdf 1,7 MB)

För tidigare protokoll, kontakta KTH Sustainability Office: kth-miljo@kth.se

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-19