Till innehåll på sidan

Årscykel

Skolchefen ansvarar för att berörda chefer och ansvariga funktioner på skolorna utses för genomförande av nedanstående aktiviteter. KTH Sustainability Office (KTH SO) stödjer skolchefens arbete med att upprätthålla och utveckla miljöledningssystemet och arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål.

Varje skola upprättar egna årscykler anpassat till deras verksamhet. Det finns även en övergripande årscykel som beskriver centrala aktiviteter inom miljöledningssystemet.

SCI-skolans Årscykel för miljöledningssystemets systematiska arbete enligt miljöledningsförordningen och ISO 14001: 2015.

Våren 2022

Januari- februari

 • Inventering av kemikalier i KLARA, senast genomförd 28 feb.
 • Genomgång av ändringar och uppdateringar i lagbevakningssystemet av WSP, 17 februari.
 • Genomgång av hela laglistan för SCI-skolan, senast genomförd 28 feb.
 • Skolan gör en översyn av att rutiner och information på intranätet är aktuell inför ledningens genomgång. 

Mars

 • Förberedande möte inför ledningens genomgång den 17 feb.
 • Ledningens genomgång och uppföljning av miljöledningssystemet den 8 mars kl 15-16.
 • Rapportering av årsförbrukning av organiska lösningsmedel till KTH SO senast 21 mars. KTH SO sammanställer och rapporterar till Miljöförvaltningen, senast 31 mars.

April

 • Extern miljörevision genomförs på SCI-skolan den 6-7 april. (Genomförs på hela KTH 6-7 april.)
 • Kvalitetsdialog inom hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan den XX. 
 • Arbetet påbörjas med att integrera miljö- och hållbarhetsarbetet i budget- och verksamhetsplanering inför 2023.

Maj

 • Rektor genomför dialog med samtliga skolor utifrån KTH:s verksamhetsplan 2022.
 • Ledningsgruppen genomför en omvärlds-, intressent- och möjlighets/riskanalys den 31 maj, 15.00 - 16.00.
 • Redovisning av åtgärder för hantering av avvikelser och förbättringsförslag från extern miljörevision, senast 30 maj.

Juni

 • KTH SO redovisar till det externa revisionsbolaget avvikelser senast den 30 juni.
 • KTH SO redovisar fördjupad rapport av hållbar utveckling till universitetsstyrelsen.

Hösten 2022

Augusti

 • Skolan fortsätter arbetet med VP-planering för hållbarhetsarbetet genom att ta fram handlingsplaner och verksamhetsplaner för 2023.

September och oktober

 • Genomgång av ändringar och uppdateringar i lagbevakningssystemet av WSP, XX september.
 • Genomgång av ändringar och uppdateringar i laglistan för SCI-skolan, senast genomförd XX oktober.
 • Rektor genomför skoldialog den XX.
 • Intern miljörevision genomförs av verksamheten under vecka 43 och 45. I samband med den interna miljörevisionen genomförs en lagrevision avseende relevant område att granska.  

November och december

 • Förberedande möte inför ledningens genomgång den XX november kl XX
 • Ledningens genomgång och uppföljning av miljöledningssystemet den 23 november, 09:30-11:00.
 • KTH:s verksamhetsplan och skolornas/GVS verksamhetsplaner för 2023 fastställs.
 • Utbildning för inventerare av kemikalier i KLARA den XX.

KTH:s övergripande årscykel

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-18