Miljö- och hållbarhetsarbete på Gemensamt verksamhetsstöd

Här finns information om Gemensamt verksamhetsstödets (GVS) miljö- och hållbarhetsarbetet i den egna verksamheten. I enlighet med ISO 14001:2015 och utifrån KTH:s övergripande hållbarhetsmål upprättar skolan vid behov egna specifika hållbarhetsmål och handlingsprogram. Lokala rutiner finns inom de områdena med behov av detaljstyrning. Mål, handlingsprogram, rutiner och annan relevant dokumentation för GVS finns att hitta du på denna sida.

Miljö- och hållbarhetsarbete på Gemensamt verksamhetsstöd (GVS)

Miljö och hållbarhetsarbetet på KTH drivs centralt av KTH Sustainability Office i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för Gemensamt verksamhetsstöd (GVS).

På GVS har chefen för det gemensamma verksamhetsstödet det övergripande ansvaret för att verksamheten har en organisation och arbetssätt som säkerställer ett systematiskt miljöledningsarbete i enlighet med ISO 14001:2015 och KTH:s hållbarhetsmål inom miljö- och hållbar utveckling. Arbetet samordnas i samarbete med skolans administrativa chef och ansvariga funktioner.

Ett lyckat miljö- och hållbarhetsarbete på KTH är beroende av att samtliga medarbetare är engagerade och aktiva i arbetet. Alla ska känna till KTH:s policy för hållbar utveckling och hållbarhetsmålen och veta vilka rutiner de berörs av i sitt dagliga arbete.

Kontaktperson för GVS miljö- och hållbarhetsarbete

Britt-Louise Henriksson
Administrativ chef GVS
blh@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-25