Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljö- och hållbarhetsarbete på Verksamhetsstöd

Här finns information om Verksamhetsstödets (VS) miljö- och hållbarhetsarbetet i den egna verksamheten. I enlighet med ISO 14001:2015 och utifrån KTH:s övergripande hållbarhetsmål upprättar skolan specifik handlingsplan för hållbarhetsmålen. Lokala rutiner finns inom områden med behov av detaljstyrning. Handlingsplan, rutiner och annan relevant dokumentation för VS finns att hitta du på denna sida.

Miljö- och hållbarhetsarbete på Verksamhetsstöd (VS)

Miljö och hållbarhetsarbetet på KTH drivs centralt av KTH Sustainability Office i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för Verksamhetsstöd (VS).

På VS har chefen för det gemensamma verksamhetsstödet det övergripande ansvaret för att verksamheten har en organisation och arbetssätt som säkerställer ett systematiskt miljöledningsarbete i enlighet med ISO 14001:2015 och KTH:s hållbarhetsmål inom miljö- och hållbar utveckling. Arbetet samordnas i samarbete med skolans administrativa chef och ansvariga funktioner.

Ett lyckat miljö- och hållbarhetsarbete på KTH är beroende av att samtliga medarbetare är engagerade och aktiva i arbetet. Alla ska känna till KTH:s policy för hållbar utveckling och hållbarhetsmålen och veta vilka rutiner de berörs av i sitt dagliga arbete.

Kontaktperson för VS miljö- och hållbarhetsarbete