Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ITM-skolans rutin för skapandet av transportdokument vid destruktion av kemikalier på ITM-skolan

Tillägg till central kemikalierutin

RUTIN
Beslutsfattare:   Skolchef
Gäller från och med:   2019-
Ändrad från och med: 10 december 2020
Diarienummer:
Ansvarig för översyn och frågor: Kemikalieansvarig ITM

Detta styrdokumenthar beslutats av skolchef med stöd av Avfallsförordning (2011:927) 60 § om Transportdokument för farligt avfall inom Sverige.

1. Bakgrund

För att undvika olyckor vid transporter vid destruktion av kemikalier måste det klart framgå vad godset består av. Därför existerar begreppet ’transportdokument’. En särskild situation där det är lätt hänt att transportdokumenten aldrig skapas är vid destruktion av kemikalier. Detta beror kanske på att de gamla burkarna/flaskorna är bristfälligt eller felaktigt märkta. Principen skall vara att Du (som frånhänder dig det potentiellt farliga godset) och transportören båda skall ha en förteckning på vad som skall transporteras.

2. Fördelning av uppgiften

Det är i första hand Du (som frånhänder dig det potentiellt farliga godset) som är ansvarig för att transportdokumenten upprättas. När snygga burkar med snygg och korrekt märkning skall destrueras är detta inget problem. Uppgiften löses lätt genom att förteckna Vad (tex CAS nummer) och hur mycket.

Efter att listan är färdig, skall du göra en kopia och överlämna till transportören. Du skriver under den som transportören får, och du har kvar det som transportören skriver under.

Överlämna den sedan till den labansvarige.

3. I verkligheten

I verkligheten uppstår ofta problem i och med att burkar/flaskor är otydligt märkta. Då blir instruktionen: Gör det Bästa Du kan! Ta hjälp av någon som varit involverad i projektet, ta hjälp av en kollega, den labansvarige eller en annan labansvarig.