Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållbarhetsmål 2021-2025 och klimatmål 2021-2045

ITM-skolans handlingsplan för att nå KTH:s hållbarhetsmål 2021-2025 och klimatmål 2021-2045

För att nå de av rektorn beslutade hållbarhets- och klimatmålen 2021-2025 samt tillhörande handlingsplan, har ITM-skolan tagit fram en skolspecifik handlingsplan. I handlingsplanen beskrivs åtgärder, ansvariga, tidpunkt och resurser för att nå målen inom områdena; Utbildning, Forskning, Samverkan, Integration och arbetssätt, Resurshushållning och Klimat.

För att ta del av skolans handlingsplan, kontakta Christina Carlsson, Administrativ chef

I samband med skolledningens årliga genomgångar av miljöledningssystemet (höst och vår) följs åtgärderna i handlingsplanen upp. Syftet är att stämma av hur arbetet med åtgärderna fortskrider.

Läs här för att ta del av protokollen

KTH:s övergripande hållbarhetsmål

KTH vill aktivt bidra till en hållbar utveckling och FN:s globala mål . För att ständigt förbättra vårt bidrag till en hållbar utveckling har KTH övergripande hållbarhetsmål. Till varje målområde finns ett tillhörande handlingsprogram som beskriver de aktiviteter och åtgärder som finns för att uppnå målen. Utifrån de övergripande hållbarhetsmålen upprättar KTH:s skolor och verksamhetsstöd (VS) specifika mål och handlingsprogram inom områdena med behov av detaljstyrning.

Universitetsövergripande hållbarhetsmål 2021-2025 och klimatmål 2021-2045