Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny vision visar vägen

Anders Söderholm på KTH:s campus.
KTH:s nya vision och övergripande mål visar väg och riktning för KTH:s utveckling menar Anders Söderholm, rektor på KTH.
Publicerad 2023-11-08

Vilka vi är och vilka vi vill vara. Så sammanfattar rektor Anders Söderholm det nya mål och visionsdokumentet för KTH:s utveckling de kommande fem åren 2024-2028.
– Det är en kompass som visar väg och riktning, samtidigt som det utgör grund för våra verksamhetsplaner, vår verksamhetsutveckling och en utgångspunkt för vidare dialog om vad som ska utvecklas och bli bättre, säger Anders Söderholm.

En arbetsgrupp med personal från ledningskansliet och kommunikationsavdelningen har arbetat med att ta fram dokumentet som förankrats brett i organisationen i olika omgångar för att skapa stor delaktighet. Dokumentet som är drygt två sidor innehåller alltså KTH:s vision samt övergripande mål för KTH:s utbildning, forskning, arbetsmiljö och studiemiljö samt effektiv och hållbar resursanvändning.

Kraft i vardagen

– Ett dokument av den här typen blir inte bättre för att det är längre utan är i viss mån generiskt – det vill säga det handlar om vårt uppdrag inom forskning och utbildning och hur det ska utvecklas. Kraften ska läggas i vardagen och i de fördjupande dokument som rör respektive delar på KTH, säger Anders Söderholm.

Tanken är att mål och vision silar ner och blir konkreta förändringsinsatser på skolorna och i verksamhetsstödet.

– Jag ser framför mig att vision och mål är en utgångspunkt för att diskutera vad som är viktigt på riktigt för institutioner och skolor när det gäller insatser för att höja kvaliteten i all vår verksamhet.

Av visionen framgår bland annat att KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation, möter de globala samhällsutmaningarna och möjliggör ett hållbart och jämställt samhälle i ett globalt perspektiv.

Hur viktig är en sådan här vision internationellt?

– Det kan gagna oss och locka fler internationella studenter och samarbeten genom att vi visar höga ambitioner.

Hur gör man så att visionen inte bara blir vackra ord på ett papper?

– Det här är starten och utgångspunkten som man ska kunna gå tillbaka till där vår förändring för framtiden länkas till vår dagliga verksamhet.

Den 22 november ska KTH:s universitetsstyrelse fatta beslut om KTH:s vision och övergripande mål.

Text: Jill Klackenberg
Foto: Mikael Sjöberg