Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningscentrum på KTH

KTH har en stor forskningsverksamhet som bedrivs vid centrum. De är ett samarbete mellan akademi, industri och samhälle som fokuserar på ett specifikt forskningsområde.

Illustration med flera olika ikoner kopplade till forskning.
Illustration av Jens Magnusson.

Stöd och hjälp

Har du frågor eller är i behov av stöd kopplat till centrumbildningar? Kontakta oss!

KTH har en stor forskningsverksamhet som bedrivs vid centrum. Centrum är en strukturerad form av samarbete mellan akademi, industri och samhälle som fokuserar på ett specifikt forskningsområde. Gruppen Strategiska initiativ och samverkan (STRIV) på Research Support Office (RSO) arbetar nära KTH:s olika centrum för att säkerställa att de har förutsättningar och strukturer för att utveckla goda forskningsmiljöer och strategiska styrgrupper.

Vad är ett centrum?

Ett centrum är en informell organisationsstruktur inom ramen för KTH:s linjeorganisation och ska organisatoriskt tillhöra en skola. Genom sin styrgrupp har dock centrumet ett avgränsat inflytande vad gäller den egna verksamhetens inriktning och genomförande, utifrån det mandat styrgruppen fått genom beslut och avtal.

Ett centrum kan inte fatta beslut i KTH:s namn eller besluta i strid mot de krav KTH har på sig som myndighet.

KTH har sedan 2022 ett nytt styrdokument, Riktlinje om hantering av centrum inom forskning, som reglerar styrningen av och verksamhet vid centrum.

Riktlinje om hantering av centrum inom forskning (pdf 952 kB)

Olika typer av centrum på KTH

  • Forskningscentrum (Research Centre) används både som samlande och specifik benämning för centrum utan finansiering från en nationell forskningsfinansiär. Uppgiften kan även vara att huvudsakligen och på uppdrag av en statlig forskningsfinansiär bedöma och rekommendera projektförslag.
  • Kompetenscentrum (Competence Centre) används för centrum som är långsiktigt finansierade av en nationell forskningsfinansiär och där denne använder benämningen i sin utlysning. Även centrum med statlig finansiering för verksamhet inom ett strategiskt forskningsområde (SFO) räknas hit.
  • Resurscentrum (Resource Centre) används för centrum som tillsammans med parter ska driva, koordinera eller lyfta fram användningsmöjligheter vid forskningsinfrastrukturer.
  • Nätverkscentrum (Network Centre) används för centrum vars funktion är att utveckla och upprätthålla ett nätverk av intressenter som ska bygga upp en projektportfölj inom ett specifikt forskningsområde.
  • Nod (Node) används då huvudcentrumet är etablerat vid ett annat lärosäte och där underliggande noder är organiserade som forskningscentrum med andra parter.
  • Interimcentrum (Interim Center) används som benämning för centrum av ”testkaraktär”, där relevansen för ett centrum inom forskningsområdet prövas under en begränsad tid om högst tre år.