Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nationell finansiering

På denna sida finns information om KTH:s vanligaste svenska finansiärer, hur du går till väga för att söka medel och när du måste kontakta Research Support Office.

Nedan listas de forskningsfinansiärer som KTH ofta erhåller extern forskningsfinansiering av. Notera att alla ansökningar om Wallenbergbidrag måste behandlas av Research Support Office. Till andra nationella forskningsfinansiärer sker ansökan direkt. Det finns en gemensam portal för ansökan till Formas, Forte och VR som heter Prisma .

Informationssida om Prisma

KTH:s mest frekventa forskningsfinansiärer

 • Energimyndigheten
 • Formas , Forskningsrådet för hållbar utveckling.
 • Forte , Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
 • MISTRA , Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.
 • Riksbankens jubileumsfond , Stiftelsen för Humanistisk och Samhällsvetenskaplig forskning.
 • SSF , Stiftelsen för Strategisk Forskning.
 • VR, Vetenskapsrådet.
 • Vinnova , Sveriges innovationsmyndighet.
 • Wallenbergsstiftelserna  (Notera att alla ansökningar till Wallenbergsstiftelserna måste gå via RSO).

Individuella projekt eller samverkansprojekt?

Individuella, nationella forskningsprojekt söks av den enskilda forskningsledaren och drivs inom skolan.

Samverkansprojekt kan omfatta samverkan med industri, offentlig sektor och andra universitet och högskolor.

Vid samverkansavtal ska KTH stå som partner. Kontakta därför Research Support Office tidigt vid planeringen av ett samverkansprojekt.

BIld på två personer vid ett bord som sitter och går igenom papper och pratar. Foto: Olof Holdar

RSO erbjuder följande stöd

 • Informationsseminarier, när det är aktuellt. Se kalender  och nyhetsbrev.
 • För utlysningar från Wallenbergstiftelserna gör KTH en prioritering. RSO håller i processen och informerar om urvalen. Se kalender  och nyhetsbrev.