Till innehåll på sidan

Extern forskningsfinansiering

Handläggare på RSO erbjuder stöd och expertis i alla faser av ett forskningsprojekts livscykel. Detta görs främst genom information, utbildning, rådgivning, handläggning och olika former av expertstöd till forskare och forskargrupper på KTH. Nedan finns information om olika finansieringsmöjligheter samt viktiga frågor att ta hänsyn till.

Bild på fasaden, Brinellvägen 6, träd och plantering,Foto: Olof Holdar

Relationer med KTH:s viktigaste forskningsfinansiärer

Vi bevakar finansiärernas forskningsagendor och finansieringsvillkor och andra nya viktiga frågor som prioriteras av finansiärerna. Vi representerar KTH i finansiärernas olika nätverk och referensgrupper.

Stöd för konkurrenskraftiga forskningsansökningar

Vi har expertis som är avgörande för framgångsrika forskningsansökningar och stöd för hur forskare kan adressera relevanta sakfrågor som etik, genusaspekter, de globala målen för hållbar utveckling, samhällsgenomslag, datahanteringsplaner, öppna data, IP/immaterialrätt, projektstyrning med mera.

Stöd om exportkontroll och etiska frågor i forskningsprojekt

Vi besitter, tillsammans med gruppen affärsjuridik, expertis inom exportkontroll och ger stöd till forskare kring utredning, klassificering och tillstånd av teknik som berörs av lagstiftning kring exportkontroll. Vi ger även stöd till forskare, skolor och ledning i frågor som rör forskningsetik med fokus på forskningsfinansiärernas krav.

Stöd för projektledning, administration och rapportering

Vi har specialistkunskaper inom projektledning, administration, budgetering och rapportering av EU-projekt och stödjer skolornas administrativa personal och projektledare med kompetensutveckling, mallar och stödstrukturer.

Nationell finansiering

Här finns information om KTH:s vanligaste svenska finansiärer, Wallenbergsstiftelserna samt e-tjänsten Prisma.

Nordisk finansiering

Via KTH kan du söka nordisk finansiering från Nordforsk samt Nordiska rådet.

EU-finansiering

KTH är en aktiv deltagare i projekt som finansieras av EU:s olika program för forskning och innovation och EU-medel utgör därmed en ganska stor del av KTH:s externa forskningsfinansiering

Läs mer om de olika finansineringsmöjligheterna och det stöd du kan få från RSO.

Internationell finansiering

Här hittar du främst information om finansiering från USA och de speciella villkor som behöver beaktas.

Hitta utlysningar på egen hand

Research Professional  är en tjänst för att hitta utlysningar från svenska, europeiska och internationella finansiärer. Tjänsten omfattar många olika sorter, från stiftelser och resestipendier till stora program från statliga aktörer.

RSO tillhandahåller också medlemskap i nätverket Crowdhelix  samt information om e-tjänsten Prisma  och EU-kommisionens portal för utlysningar .

Övergripande aspekter

Vi ger stöd i frågor som behöver beaktas före, under och ibland även efter ett projekts genomförande, till exempel etik, exportkontroll och datahantering.

Samlat under  finns övergripande frågor för olika former av finansiering.

För mer EU-specifika frågor, se EU-finansiering