Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Finansiering

För att kunna bedriva forskning behöver du som forskar ofta få interna eller externa medel. Finansiering går att söka på nationell och internationell nivå genom bland annat utlysningar, stipendier och donationer. För att hjälpa dig i processen finns verksamhetsstöd med expertis i finansieringsfrågor.

Ansökningsfasen

Arbetar med en större ansökan för att få forskningsmedel? Research support office (RSO) erbjuder stöd och expertis i alla faser av ett forskningsprojekts livscykel, från förberedelse, initiering, ansökan till rapportering. Stöd för avtal får du av ekonomienheten på skolan.

Internationell finansiering

På internationell nivå finns möjligheter till finansiering från, bland annat, USA och EU, till exempel genom Marie Skłodowska-Curie actions, ERC och Horisont Europa.

EU-finansiering

Amerikansk finansiering

Nationell finansiering

Läs information om och hitta stöd för KTH:s vanligaste svenska finansiärer och Wallenbergsstiftelserna.

Hitta utlysningar

I Research Professional finns utlysningar från tusentals svenska, europeiska och internationella finansiärer. På KTH finns också interna utlysningar från forskningsplattformarna och särskilda utlysningar via samverkanspartners.

Donationer

Du som forskare kan få finansiering från privata aktörer, till exempel privatpersoner, företag och stiftelser. genom att konceptualisera forskningsprojekt och utveckla strategier för kontaktskapande.

Avtal

När du ska signera ett avtal, till exempel för projekt, sekretess eller anställningar, finns en del att tänka på. 

Avtalshantering