Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fundraising och donationer

Development Office hjälper forskare på KTH att söka finansiering från privata aktörer (privatpersoner, företag och stiftelser) genom att konceptualisera forskningsprojekt och utveckla strategier för kontaktskapande.

KTH har en rådgivande kommitté för fundraising vars huvuduppgift är att bistå KTH i relationsbyggandet med potentiella finansiärer. Gruppen utgörs av personer från näringsliv och samhälle och är en mix av finansiärer, personer med mycket starka nätverk och personer som kan ge ett ambassadörskap för KTH.

Stöd kring hantering av donationer och gåvor

Development Office bistår med hantering av inkomna donationer och gåvor till KTH och vårdar de långsiktiga relationerna med donatorerna.

Stiftelseförvaltning

Development Office hanterar KTH:s anknutna stiftelser som bland annat innebär att administrera stipendier och att bistå kring frågor kring stiftelsebildning.

Kontakta Development Office