Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ansökningsstöd för finansiering

Research Support Office (RSO) erbjuder dig som forskar stöd och expertis i alla faser av ett forskningsprojekts livscykel, från förberedelse, initiering, ansökan och avtalsfas, till genomförande och rapportering.

Möte i konferensrum, en person som står och pratar, fyra personer som sitter. Foto: Olof Holdar

Forskare som förbereder en omfattande ansökan är alltid välkomna att kontakta RSO för stöd. Det kan handla om analys av utlysningstext, strukturering av projekt och ansökan, men också krav eller förväntningar från finansiärer.

Analys av utlysningstext

Behöver du stöd i din analys av utlysningen och tillgänglig bakgrundsinformation? RSO hjälper dig analysera den bakomliggande viljan och intentionen med utlysningen.

Projektets och ansökans innehåll

RSO kan även hjälpa dig att strukturera din projektansökan enligt finansiärens och utvärderarnas önskemål.

Finansiärens urvalskriterier och villkor

RSO erbjuder genomläsning av utkast till ansökan och ger feedback på ansökans struktur samt hur väl den uppfyller finansiärens angivna krav och kriterier.

Specifika frågor och krav

Har du specifika frågor kring hur man adresserar finansiärens krav gällande till exempel etik, genusaspekter, öppen tillgång (open access) och exportkontroll. RSO ger dig vägledning i anknytning till vad som efterfrågas.

Boka ett seminarium

Ni kan kontakta oss om ni, som grupp (skola, institution eller forskargrupp), vill boka ett seminarium. Nedan ser ni vilka seminarier vi erbjuder för tillfället, men utifrån dessa ämnen kan vi även skräddarsy ett seminarium eller en workshop utefter era önskemål.

Boka ett seminarium

Allmänt

 • Research funding landscape in Sweden and Europe.
 • How to succeed with your grant application.
 • Creating a data management plan – DMP.
 • How to write an application for ethics review.

EU

 • Introduction to Horizon Europe.
 • Proposal Writing for Collaborative Projects in Horizon Europe.
 • Introduction to Pathfinder-programme within Horizon Europe.
 • Impact in Horizon Europe proposals.

Nationellt

 • National funding opportunities.
 • The Wallenberg Foundations.
 • Nomination for the Wallenberg Academy Fellows program.
 • Wallenberg Research projects with high scientific potential.
 • Wallenberg Scholars.
 • Improve your Formas application with focus on the grounds of assessment for societal relevance and communication.

Få hjälp av en forskningsrådgivare

Du är alltid välkommen att kontakta oss angående din projektansökan och du kan även boka in ett möte med en av våra forskningsrådgivare.  

För att maximera det stöd du kan få uppmanar vi dig att kontakta Research Support Office i god tid före tidsfristen för inlämning.

Vid frågor om budgetering, kontakta din lokala ekonom på skolnivå.