Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stöd för finansiering

Research Support Office erbjuder stöd i finansieringsfrågor på nationell och internationell nivå. För stöd i ekonomi ska du vända dig till stödet på din skola.

Stöd vid ansökan

Research Support Office (RSO) erbjuder stöd och expertis i alla faser av ett forskningsprojekts livscykel. Från förberedelse, initiering, ansökan och avtalsfas, till genomförande och rapportering.

Boka möte med en forskningsrådgivare

Internationell finansiering

ERC-finansiering

Om du skriver en ansökan för eller har frågor om en utlysning inom ERC kan du få stöd och råd från RSO:

Horisont Europa

För att hitta aktuella utlysningar och rådgivning kring ansökan, kontakta Research Support Office. 

E-post: researchsupport-rso@kth.se

Lokalt stöd

EU-ekonomer och ekonomifunktioner:

  • ABE: eu-ekonomi@abe.kth.se 

  • CBH: simon@kth.se 
  • EECS: eu-support@eecs.kth.se 
  • ITM: eu@itm.kth.se 
  • SCI: finance-eu@sci.kth.se

Avtalskoordinatorer:

  • ABE: avtalssamordning@abe.kth.se 

  • CBH: avtal@cbh.kth.se 
  • EECS: avtal@eecs.kth.se 
  • ITM: avtal@itm.kth.se 
  • SCI: avtal@sci.kth.se

Marie Skłodowska-Curie actions

För stöd i frågor om programmet Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA):

Preaward ERC:

Postaward MCSA:
Anki Stjernberg
Forskningshandläggare
aces2@kth.se , 087908208

Amerikansk finansiering

För stöd i frågor om finansieringsmöjligheter i USA:

E-post: researchsupport-rso@kth.se 

Nationell finansiering

För stöd i frågor kopplat till nationell finansiering, till exempel Wallenbergstiftelserna:

Privat finansiering

Stöd för att söka och hitta finansiering från privata aktörer (privatpersoner, företag och stiftelser):

Kontakta Development Office