Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontaktpersoner för forskningsinitativ

KTH är involverad i en rad forskningsinitativ, bland annat strategiska forskningsområden, partnerskap, centrum och plattformar. Vill du involverade dig i något av dessa? Hör av dig till kontaktpersonerna nedan!

Centrumbildningar

KTH har runt 50 centrumbildningar fördelade över KTH:s skolor. KTH delar in centrum i sex ämnesområden: energi och digitalisering, Life Science, transport, industriell transformation och material.

Kontaktväg för respektive område

Leder du eller ska leda ett centrum? På Research Support Office finns flera handläggare du kan vända dig till. 

Kontakter för dig som leder eller ska leda ett centrum

Kontakter till kommunikationsstöd

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

KTH tillhör fem konsortier  inom EU-finansierade initiativet European Institute of Innovation and Technology (EIT): Digital, InnoEnergy, Raw Materials, Health och Urban Mobitiliy.

Handläggare på RSO för EIT-programmen:

Forskningsinfrastrukturer

För att nyttja någon av KTH:s forskningsinfrastrukturer, kontakta varje föreståndare. 

Kontaktvägar till föreståndarna

Undrar du något över forskningsinfrastrukturer på KTH? 

Forskningsplattformar

KTH utvecklar externa och interna multidisciplinära forskningssamarbeten inom sex nyckelområden: digitalisering, energi, industriell transformation, Life Science, material och transport.

Kontakta forskningsplattformarna:

Forskningsprogram

KTH är involverad i fem större nationella forskningsprogram som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW).

Läs om KAW-programmen

Kontaktvägar

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP):

Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT):

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE):

Wallenberg National Program on Data-Driven Life Science (DDLS):

Wallenberg Wood Science Center (WWSC):

Strategiska innovationsprogram (SIP)

KTH är koordinator för två strategiska innovationsprogram: InfraSweden2030 och Viable Cities.

Kontakt för SIP:

Strategiska forskningsområden

KTH ansvarar sedan år 2010 för fem strategiska forskningsområden (SFO:er) : IT och mobil kommunikation, molekylär biovetenskap, transport, produktion och e-vetenskap.

Kontakt för SFO:

Strategiska partnerskap

KTH har ett antal formella strategiska partnerskap med stora globala företag och organisationer inom offentlig sektor. Varje partnerskap har en partneransvarig och en partnerledare. 

Alla partnerskap och kontaktpersoner

Stöd inom strategiska initativ och samverkan

Gruppen för strategiska initiativ ger stöd till KTH:s centrumbildningar, strategiska forskningsområden, forskningsplattformar och forskningsinfrastrukturer. Medarbetarna ger stöd vid etablering, utveckling och avslut samt ansvarar för utveckling av forskarsamverkanskompetens och erfarenhetsnätverk för forskare i olika frågor, bland annat i jämlikhet, impact, de globala målen, etik och datahantering.