Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontakt för centrumkommunikation

Kontakta kommunikationsenheten på centrumets värdskola för att få stöd och hjälp med er kommunikation.

Lokalt stöd

Centrumets värdskola står i beslutunderlaget, och är vanligtvis densamma som den föreståndaren tillhör.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Centralt stöd

Kommunikationsavdelningen (COM)