Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Effektiv kommunikation för centrumbildningar

Att kommunicera forskning och framsteg är viktigt för både centrumbildningarna och KTH. Så hittar du ett effektivare sätt att kommunicera.

Det är viktigt för såväl KTH som centrumbildningarna själva att kommunicera forskningen som bedrivs, dess framsteg och resultat. För centrumbildningen kan det vara ett sätt att attrahera fler samarbetspartners och få mer finansiering, och för KTH är det ett sätt att stärka varumärket ytterligare. Under denna ingång beskrivs hur centrumbildningar kan arbeta med kommunikation såväl effektivt som proaktivt.

Riktlinjer för hantering av centrums kommunikation

Centrum regleras av KTH:s riktlinje om hantering av centrum inom forskning (d.nr: V-2022-0046 1.2). I riktlinjerna står följande som rör dess kommunikation:

  • Ett centrum ska profilera sig som verksamt vid KTH i kommunikation och övriga deltagande parter ska synliggöras på ett konsekvent sätt.
  • Centrumets styrgrupp/partstämma ska besluta om en strategisk plan och om en kommunikationsstrategi för centrumets verksamhet.
  • Styrgruppen ska besluta om verksamhetsplan och kommunikationsplan inför varje verksamhetsår. Detta får ej delegeras.
  • Föreståndaren ska ansvara för att centrumets kommunikation är aktuell och följer KTH:s interna regler för webbpublicering, grafisk profil och varumärke.

Läs riktlinjerna

Stöd och hjälp

För att kunna följa riktlinjerna har flera hjälpmedel tagits fram, bland annat ett övergripande ramverk för centrumkommunikation  och mallar och guider  för till exempel webb, kommunikationsplan och utvärdering. Ramverket redogör bland annat för ansvar och roller, tänkbara kanaler och arbetssätt, webb och samprofilering. Dokumentet fungerar som ett stöd för alla som på något sätt arbetar med centrumkommunikation, och som hjälp vid introduktion av nya medarbetar inom området.

För att få operativt stöd inom centrumkommunikation kontakta kommunikationsansvarig på din skola. Det är den första ingången för kommunikationsstöd.

Kontakt

KTH-övergripande kommunikation

Kommunikationsavdelningen ansvarar för KTH:s övergripande kommunikationsarbete. Det inkluderar bland annat den grafiska profilen och upphandling av kommunikationsbyråer. Dessa är grundläggande och viktiga delar i ett centrums kommunikationsarbete.