Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stöd för att leda forskning

Om du är forskningsledare på KTH finns stöd att få på lokal och central nivå.

Centrumföreståndare

Lokalt stöd

För dig som leder centrum finns ditt löpande verksametsstöd lokalt. Kontakta din skola:

Kontakter för centrumkommunikation

Centralt stöd

Research Support office erbjuder blivande och nuvarande centrumföreståndare hjälp med bland annat etablering, drift, förlängning och avslut av centrum.

Till RSO:s stöd

Kontaktvägar för centrum

Projektledare

Lokalt stöd

För forskare som leder projekt finns ditt primära stöd lokalt. Kontakta din skola:

Centralt stöd

Research Support office erbjuder stöd för projekt med flera parter och som är EU-finansierinade.

Om RSO:s stöd