Till innehåll på sidan

Projektledarstöd - ABE

På dessa sidor hittar du information om ABE-skolans lokala processer och rutiner kopplat till forskningsprojekt samt hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk.

Mer information och stöd

Här hittar central information om Forskningsstöd .

fauxels / Pexels