Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vem får signera projektparts godkännande?

Många forskningsfinansiärer begär att ett projektparts godkännande skall signeras efter beslut om beviljat bidrag. Avtalssamordningen bistår i signeringsprocessen av samtliga godkännanden, oavsett om det är prefekt eller skolchef som signerar.

För Formas, Vinnova, Energimyndigheten, Forte och Vetenskapsrådet gäller följande:

Värdet på bidraget underskrider 5 mkr - Prefekt

Prefekt kan signera projektparts godkännande om värdet på bidraget underskrider 5 mkr enligt beslutad vidaredelegation i skolans Besluts- och delegationsordning .  

Följande gäller vid signering av skolchef

Samtliga projektparts godkännande som har signerats av skolchef skickas tillbaka till ansvarig projektledare/forskare för vidarebefordran till finansiär. Originalet arkiveras på institutionen.

Värdet på bidraget överskrider 5 mkr - Skolchef

Om värdet på bidraget överskrider 5 mkr ska skolchefs signatur.

Avtalssamordningen bistår i signeringsprocessen både för att hämta in signatur från skolchef och prefekt. Skicka projektparts godkännande till avtalssamordning@abe.kth.se

För övriga projektparts godkännande med annan finansiär än ovan (t.ex. Trafikverket) gäller följande:

Övriga projektparts godkännande signeras av skolchef oavsett värde. Dessa skickas in till avtalssamordning@abe.kth.se  för samordning av skolchefs signatur.