Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skolans och institutionens bekräftelse

Institutionens och skolans bekräftelse hämtas in vid beviljade forskningsprojekt, för att lämna över avtalsärenden till RSO. Bekräftelse behövs även vid vissa ansökningar där t.ex. stödbrev ska tas fram.

Process Skolans bekräftelse

Projektadministratörerna initierar signeringsprocessen i CASE med kort information om projektet, och bifogar relevanta handlingar.

Ett mejl skickas från CASE enligt följande ordning för signatur: ansvarig forskare, avdelningschef, prefekt och slutligen till skolchef.

I mejlet finns kort information om projektet och en länk till portalen för IT-ärenden. Där väljer ansvariga att godkänna, avböja eller vidarebefordrar bekräftelsen.

Projekthandlingarna skickas direkt från CASE i ett separat följdmejl.

Institutionens bekräftelse

Om enbart institutionens bekräftelse behövs utan att det går vidare till skolchef för godkännande, hanteras detta i Adobe sign. Signeringsprocessen upprättas av projektadministratörerna.