Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Överenskommelse mellan institutioner och skolor på KTH gällande fördelning av forskningsbidrag

Här hittar du information om vad som gäller för överenskommelser gällande fördelning av forskningsbidrag vid gemensamma skol- eller institutionsöverskridande projekt.

Mall

(Kräver KTH-inlogg)

När ett forskningsprojekt har beviljats läggs projektet upp på den skola som är koordinator för projektet. Är projektet skol- eller institutionsöverskridande behöver en överenskommelse upprättas för att förtydliga fördelning/transferering av forskningsbidraget.

Det är koordinatorn för projektet som har i ansvar att tillse att en överenskommels upprättas och skickas för granskning till motpart.

Det är projektledare (PI) som upprättar överenskommelsen med stöd av ABE: skolans projektadministratörer, kontakta researchproject@abe.kth.se . Ansvarig ekonom bidrar med ekonomiska underlag och granskning av överenskommelsen kring de ekonomiska uppgifterna.

Om projektet är placerat på annan skolan och ABE medverkar i projektet är det koordinatorn på den andra skolan som har i ansvar att ta fram ett utkast på överenskommelse som sedan granskas av PI på ABE tillsammans med ansvarig ekonom.

På ABE-skolan är det prefekt som signerar överenskommelsen.

Det är viktigt att överenskommelsen innehåller uppgift om

  • vilken funktion som har ett eventuellt övergripande ansvar både när det gäller eventuellt vetenskapligt arbete men även för projektets genomförande och den ekonomiska redovisningen.
  • att mottagande part har ett ansvar att följa projektplan, uppfylla vetenskapliga krav och lämna underlag till den ekonomiska redovisningen inom givna tidsramar.