Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fullmakter vid ansökan till Energimyndigheten

Energimyndigheten kräver att en fullmakt signeras i samband med att en ansökan till en av deras utlysningar skall skickas in.

Vem är behörig att signera fullmakten?

Styrs av ansökans kontraktsvärde. Angivna nivåer styrs av KTH:s delegationsordning.

Ansökans kontraktsvärde

Signeras av

Belopp upp till 5 MSEK

prefekt

Belopp över 5 MSEK

skolchef

Hantering

Om värdet på ansökan understiger 5 MSEK - Prefekt signerar

Signeringen av fullmakten hanteras på institutionen enligt dess rutiner kring ansökningar (Se Ansökan om extern forskningsfinansiering ). Kontakta gärna institutionens verksamhetsstöd för vägledning och stöd i ärendet.

Fullmakten skall diarieföras tillsammans med ansökningshandlingarna. Detta hanteras av projektadministrationen via avtalssamordning@abe.kth.se

OBS! Ombes KTH skriva under fullmakten för personer som inte är anställda vid KTH (t.ex. koordinators representant i forskningsprojekt) behöver ärendet skickas in till  avtalssamordning@abe.kth.se

Om värdet på ansökan överstiger 5 MSEK- Skolchef signerar

  • Fyll i fullmakten och skicka sedan in den till avtalssamordning@abe.kth.se .
  • Kopiera in ansvarig prefekt  i mailet då prefektens godkännande krävs inför skolchefens signering.
  • Avtalssamordningsfunktionen samordnar skolchefens signering.  
  • Signerad fullmakt tillsammans med handlingar som styrker att firmatecknaren är behörig att signera skickas tillbaka till PI.
  • Avtalssamordningsfunktionen hanterar bevarandet av handlingarna.