Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Prisma

Prisma är det gemensamma ansökningsystemet för forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Karolinska institutet, Skolforskningsinstitutet, Naturvårdsverket och Rymdstyrelsen.
Följande gäller på ABE-skolan för hantering av ansökningar och godkännande av villkor i Prisma.

Ansökningar

Ansökningar (oavsett värde) godkänns av berörd prefekt.

Om prefekt är medsökande skickar berörd prefekt ett mail till skolchefen och ber skolchefen godkänna ansökan.

Godkännande av villkor när KTH är medelsförvaltare

Angivna nivåer styrs av KTH:s delegationsordning där rektor beslutat om vilka vidaredelegationer som kan göras.

Värdet på beviljade medel understiger 5 MSEK

Prefekt godkänner villkor i Prisma

Värdet på beviljade medel överstiger 5 MSEK

Skolchef godkänner villkor i Prisma

Hantering

Berörd prefekt skickar en e-post till skolchefen och ber skolchefen att godkänna villkoren. Genom att eposten kommer från prefekten ses detta som en motsvarighet till ”institutionens bekräftelse” och skolchefen kommer därefter att agera.

Flytta projekt till annan medelsförvaltare

Skolchef godkänner flytten via Prisma.

Berörd prefekt skickar en epost till skolchefen och ber skolchefen att godkänna flytt av projektet till annan medelsförvaltare. Flytten föregås av en dialog mellan prefekt och skolchef.