Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Behöver du en funktionsepostadress?

Här kan du läsa hur du som anställd på ABE gör för att beställa en funktions e-postadress.

Vilken sorts funktions e-postadress passar bäst?

En funktions e-postadress kan vara antingen en delad e-postlåda eller en distributionslista. Innan du beställer behöver du avgöra vilken typ av funktionsadress som du/ditt projekt har behov av.

  Distributionslista Delad e-postlåda
Var hamnar e-posten?

E-post till en distributionslista hamnar i din egen/medlemmar i listans inkorg/ar.

Med en delad e-postlåda hamnar inkommen e-post i en egen inbox.
Kan man skicka ut mail från adressen?

Nej, det går inte att skicka e-post från en distributionslista.

Ja, det går att skicka e-post från en delad e-postlåda.
Kan man lägga till externa personer?

Ja, man kan lägga in e-post adresser från personer som inte har KTH-konto i en distributionslista.

Nej, för att kunna få tillgång till en delad e-postlåda måste man ha KTH-konto.
Användningsområde

En distributionslista kan t.ex. fungera som en sändlista till samtliga i ett projekt inkl externa parter.

En delad e-postlåda är lämplig när flera anställda i ett projekt/en arbetsgrupp ska kunna skicka ut och svara på e-post från samma e-postadress.

Hur beställer jag?

Distributionslista: Kontakta it-support@kth.se

Delad e-postlåda: Kontakta utsedd beställare för din institution, se lista nedan.

Utsedda beställare med behörighet att beställa och avveckla delade e-postlådor