Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anordna ett event/konferens

Här finns information till dig som vill ordna ett event/konferens information om vad man behöver tänka på, var man kan vända sig för hjälp etc. Den första man bör vända sig till för support är institutionens verksamhetsstöd.

Projektledarstöd event

Att tänka på

Varför hållbara event och konferenser?

Riktlinjer för hållbara evenemang och konferenser

KTH är en statlig myndighet. Därför är vi skyldiga att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). KTH har tagit fram rutiner för upphandling . Statliga ramavtal finns på avropa.se

För att boka en lokal till ditt event finns flera alternativ på KTH campus:

Kontakta din institutions verksamhetsstöd

Boka och avboka möte och mötesrum via Outlook ​​​​​​​

Ska det serveras mat eller fika på ditt event?

Kontakta utsedda beställare för Wisum  för hjälp med att beställa catering.​​​​​​​

  • Wisum ​​​​​​​

Mer information om catering ​​​​​​​

Behöver du veta vilka deltagarna är på ditt event? Använd ett anmälningssystem!

Kontakta din institutions verksamhetsstöd ​​​​​​​

Mer information kring fakturering av deltagaravgifter ​​​​​​​​​​​​​​

OBS! Tänk på GDPR (dela deltagarlista, fotografering, filmning) och att inkludera en fråga om specialkost ifall mat serveras på ert event. 

Beslut om universitetsgemensam rutin för KTH_s närvaro i webbaserade kanaler (pdf 597 kB) ​​​​​​​

När det gäller interna webbformulär så behöver dessa inte anmälas till dataskyddsombudet men om det gäller större, externa personuppgiftsbehandlingar via ex. webbformulär bör dessa först anmälas till dataskyddsombudet ( dataskyddsombud@kth.se ​​​​​​​).

Ska du ta emot gäster, till exempel föreläsare?

​​​​​​​ Boka taxi  - kontakta ​​​​​​​din institutions verksamhetsstöd ​​​​​​​

Behöver du trycka upp broschyrer eller roll-ups?

Ramavtal är tecknat med Universitetsservice Us AB (US-AB) ​​​​​​​ (kontakta inköpsadministratör )

Söker du IT-tjänster?

Behöver du kommunikationtjänster och hjälp för att sprida ditt event eller din forskning?

Behövs ytterligare attiraljer till ditt event?

Kontakta KTH event: evenemang@kth.se ​​​​​​​

  • Evenemang på KTH  ​(exempelvis för att låna/hyra dukar och attiraljer)​​​​​​​

Vill du har hjälp med till exempel möblering av lokal?

Kontakta hantverkarna@kth.se ​​​​​​​

  • Möblering av lokal
  • Vikväggar till posters
  • Gatupratare

Mer information om hantverkarna ​​​​​​​