Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anvisning vid lokalbokning

Reviderad anvisning vid lokalbokningar inom ABE-skolan. Vid lokalbokning (utöver lokalbokning för grundutbildningskurser) måste projektnummer anges för att säkerställa att kostnaden för lokalen hamnar korrekt i vår bokföring. Sedan tidigare har vi påvisat vikten av att använda korrekt tre-ställig org.kod vid bokning, denna anvisning kvarstår.

Följande uppgifter behövs för att underlätta vid bokning av lokal på KTH Campus.

Skola/kund

Institution/avdelning

Kostnadsställe=org.kod/enhet (ex. AAA/G371)

Projektnummer

Ändamål/aktivitet

Kontaktperson

Ev.Kurskod

Meddela gärna om er beställning skall synas i schemat.

Datum

Tid

Antal deltagare

Under Kostnadsställe anger ni även projektnummer som skall belastas, se exempel ovan. Alt. kan information om projekt läggas in under ändamål vid beställning. Det viktigaste är att uppgiften kommer med vid beställningen.