Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lokaler och adresser

ABE-skolan är lokaliserad i ett flertal byggnader på KTH Campus.

Arkitektur

Besöksadress: Osquars Backe 5

Postadress: KTH Arkitektur, Osquars backe 9, 100 44 Stockholm

Byggvetenskap

Besöksadresser:
Brinellvägen 23
Avd för byggteknik och design - Teknikringen 78A

Postadress: KTH, Institutionen för Byggvetenskap, 100 44 Stockholm

Fastigheter och byggande

Besöksadress: Teknikringen 10B

Postadress: KTH, Institutionen för Fastigheter och Byggande, Teknikringen 10B, 100 44 Stockholm

Filosofi och historia

Avdelningen för Filosofi:

Besöksadress: Teknikringen 76 plan 3 samt 5

Postadress: KTH, Avdelningen för Filosofi, Teknikringen 76, 100 44 Stockholm

Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö:

Besöksadress: Teknikringen 74D

Postadress: KTH, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö,
Teknikringen 74D, 100 44 Stockholm

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Besöksadress: Teknikringen 10B

Postadress: KTH, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), Teknikringen 10B, 100 44 Stockholm

Samhällsplanering och miljö

Besöksadresser: Teknikringen 10A
Centrum för framtida stadsrum - Teknikringen 72

Postadress: KTH, Institutionen för samhällsplanering och miljö, Teknikringen 10A, 100 44 Stockholm

Avdelningen för verksamhetsstöd ABE

Ledningskansli ABE:

Besöksadress: Teknikringen 74D

Postadress: KTH, Avdelningen för verksamhetsstöd ABE, Teknikringen 74D, 100 44 Stockholm

Utbildningskansli ABE:

Besöksadress: Teknikringen 74C

Postadress: KTH, Utbildningskansli ABE, Teknikringen 74D, 100 44 Stockholm

ABE premises (JPG 458 kB)