Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beställa passerkort

Här hittar du information om hur du beställer passerkort på ABE-skolan.

Övriga frågor kring passerkort och behörighetsstruktur:                   

Beställa passerkort

Om du behöver beställa, förlänga eller förnya ett passerkort behöver du ta kontakt med din instititions behöriga kortbeställare (se nedan) och lämna följande information:

  • Kortnummer: Om det gäller förlängning eller förnyelse av befintligt kort, ange befintligt kortnummer
  • Personnummer: Om personen saknar svenskt personnumret ange T-nummer
  • Rollen: Anställd, doktorand, konsult, praktikant, sommarjobbare eller annan eventuell funktion
  • Organisatorisk enhet: t.ex. Institutionen för xxx och enhet AIX
  • Passerkortnivå: ABE 1 - 4. För mer information om de olika behörighetsnivåerna, se nedan.
  • Startdatum och slutdatum för aktivering: Om personen är tillsvidareanställd, ange startdatum and tillsvidare

Kontakt - Beröriga kortbeställare

Institution Kontakt

Arkitektur

Flora Bahram , Maria Björk Carleborg 

Byggvetenskap

admin@byv.kth.se

Fastigheter och Byggande

admin.tr10b@abe.kth.se

Filosofi och Historia

admin.pah@abe.kth.se

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

admin.tr10b@abe.kth.se

Samhällsplanering och Miljö

administration-som@abe.kth.se
Verksamhetsstöd ABE (VS ABE) infrastruktur@abe.kth.se

Behörighetsstruktur

1 har lägst och 4 har högst behörighet.

ABE-1: Korttidsanställda; gästforskare, stipendiater, examensarbetare, studenter e. dyl. får en 1-behörighet där de bara ges tillträde till de utrymmen som behövs för anställningen, uppdraget e. dyl. (specifikt angivna kortläsare).

ABE-2:  Fast anställd personal får en 2-behörighet som ger dem tillgång till samtliga hus där ABE-skolan har lokaler samt hus där allmänna lärosalar finns (alla kortläsare med undantag för de under 3 och 4).

ABE-3:  Särskild personalkategori såsom IT-personal får en 3-behörighet som ger dem samma tillgång som B-behörighet samt till specialutrymmen, såsom serverrum, korskopplingsrum e. dyl. (specifikt angivna tillägg).

ABE-4: Specialutrymmen ges behörighet 4, samma tillgång som 2-behörighet samt till specialutrymmen såsom laborationslokaler, säkerhetsklassade utrymmen e. dyl. (specifikt angivna tillägg).