Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bokning av Loungen, Teknikringen 10B

Inför höstterminen 2019 har ABE-skolan tagit fram nya rutiner för användning och bokning av Loungen, Teknikringen 10B. De nya rutinerna gäller från 20 augusti 2019.

Följande gäller för bokning av Loungen

Mer information

Från och med hösten 2019 hyr masterprogrammet Sustainable Urban Planning and Design Loungen på Teknikringen 10B. Det innebär att lokalen används för undervisning men studenterna i programmet kan även använda lokalen utanför lektionstid för att jobba med projektarbeten el dyl.

Det finns dock även fortsättningsvis viss möjlighet att boka Loungen för andra aktiviteter.

Då Loungen används för undervisning inom masterprogrammet Sustainable Urban Planning and Design, har endast studenter som deltar i kurser som förläggs i Loungen access till lokalen. ABE-skolans personal har access till Loungen som tidigare.

  1. Bokningar sker via detta formulär: Bokning av Loungen . Pris är 800:-/timme från 1 jan 2023.

  2. Bokningen görs senast 14 dagar i förväg och ska omfatta minst fyra timmar, men undantag kan göras om bokningen är förenlig med den planerade undervisningen.
  3. Bokningsförfrågan bedömas i relation till den undervisning som har planerats och om bokningen inte medför stora hinder för undervisningen kommer bokningen att bekräftas inom 3 dagar efter förfrågan.
  4. För bokning av Loungen tas en hyra ut, precis som tidigare, till självkostnadspris. Kostnad: 800 kr/tim.
  5. Studenterna kommer att uppmanas att städa undan material inför en aktivitet. Den som hyr lokalen ansvarar själv för att ställa i ordning salen och städa efter sig. Vagnar kommer att finnas till borden. Det finns inget krav att återställa möblering i lokalen.
  6. Avbokning av Loungen ska ske 15 dagar innan eventet annars debiteras hela summan.