Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Behöver ditt projekt köpa in kommunikationstjänster?

Här hittar du information om hur beställningsprocessen ser ut på ABE-skolan för avrop från KTH:s upphandlade kommunikationsbyrå.

Kommunikationstjänster

(kontakta utsedd beställare: kommunikatörer på ABE-skolan)

  • Strategisk och konceptuell kommunikation: Gullers Grupp AB
  • Innehållskommunikation: Off the Wall Communication AB
  • Digitala mediebyråtjänster: Trickle AB
  • Teknikstöd vid evenemang: Blackbox Videoproduktion AB

Så här gör du som projektledare avrop av kommunikationstjänster

Steg Information

1. Kontakta ABE Kommunikation. 

Avropsberättigade för tjänster inom detta ramavtal är kommunikatörer på GVS och på KTH:s skolor.

  • Gäller avropet ett projekt, SIP eller centra med anställd kommunikatör? Kontakta projektets/SIP:ens/centrats kommunikatör.
  • Gäller avropet ett projekt utan anställd kommunikatör? Ta alltid kontakt med kommunikationsansvarig ( kommunikation@abe.kth.se ) vid önskat avrop.

Kommunikatören hjälper dig med din beställning samt fungerar som ett stöd i kontakten med kommunikationsbyrån. Ansvarig kommunikatör tar tillsammans med skolans inköpsfunktion även fram ett beslut om inköp av kommunikationstjänster/avrop samt säkerställer att avropet dokumenteras korrekt.

2. Brief.

Du som projektledare/sakansvarig behöver fyll i en briefmall tillsammans med ansvarig kommunikatör.

Briefen fungerar som en uppdragsbeskrivning till leverantör och är grunden för att offerten du får ska bli tydlig. Beskriv så utförligt som möjligt vad det är du vill göra eller få producerat och om det är något som inte ska ingå.

3. Offert.  Finns inga utestående frågetecken skickar leverantör en offert till ansvarig kommunikatör som stämmer av den med dig som projektledare. Offerten accepteras sedan av KTH (genom ansvarig kommunikatör) mailledes innan arbetet påbörjas.
4. Arbetet är igång. Uppdraget startas upp och löper enligt tidplan. Under projektets gång fram till slutlig leverans åligger det leverantör att skicka skriftliga kontaktrapporter till ansvarig kommunikatör på överenskommelser som sker under projektet.