Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Personallistor på skolans webbsidor

Följande struktur ska användas på ABE-skolan för att lista anställd personal och affilierade på en institution, avdelning eller motsvarande på respektive enhets webbsidor.

Engelsk översättning

Medarbetare / Staff

Personal / Employees

Affilierade / Affiliated

Struktur

Under Avdelningen Medarbetare så ska det finnas två underliggande sidor:

  • Personal
  • Affilierade

Personal

Sidtypen Personal används för att lista all personal anställd på den specifika organisatoriska enheten, t.ex. institution, avdelning eller motsvarande. Blocket för personallistan hämtar en automatisk lista över personal utifrån uppgifter över anställda i HR+. I denna lista ska inga personer läggas in manuellt i Polopoly. Endast forskarstuderande som finansieras av stipendium registreras manuellt i HR+ enligt rutin och ingår därmed i personallistan.

Skapa blocket för personallista i Polopoly

Affilierade

Affilierade personer som önskas listas (t.ex. professor emeritus, industridoktorand, gästforskare) listas på en egen sida. Dessa läggs in manuellt i en liknande tabellstruktur som den automatiserade personalistan. Listan skall ses över löpande av ansvarig webbredaktör (minimum 2 gånger per år), för att säkerställa att eventuella avslutade samarbeten tas bort och eventuella nytillkomna läggs till.

Detta görs enligt följande mall (Exempelsida)