Till innehåll på sidan

Kommunikation

KTH:s kommunikation syftar inte bara till att omvärlden ska känna till oss. Den bidrar också till att stärka KTH:s varumärke. Det är framförallt i de dagliga kontakterna som vi har med våra olika intressenter som bilden av KTH förmedlas – i brev, e-post, genom presentationer, foldrar och digitala kanaler etc. Därför är det en stor fördel om alla bidrar till att förmedla en enhetlig bild.

Vår grafiska profil är en värdefull tillgång och styrka när vi vill skapa synlighet för KTH hos våra intressenter och såväl logotyp som namn är varumärkesskyddat och måste därför användas enligt gällande riktlinjer:

  KTH:s grafiska profilguide

Här hittar du mer information, vägledning och inspiration till hur du kommunicerar med omvärlden som anställd på KTH: KTH Intranät: Kommunikation och grafisk profil

Som anställd på ABE-skolan kan du alltid vända dig till ABE-skolans kommunikationsansvarig om du har frågor om KTH:s grafiska profil eller annat kopplat till kommunikation:

Josefin Backman
Josefin Backman
kommunikationsansvarig 087909416